۰۳۱۵۲۶۲۴۶۱۲
سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲

روستای زمان آباد

موقعیت جغرافیایی زمان آباد به صورت دایره ای شکل می باشد ، درمشرق این روستا مزارع کشاورزی وجود دارد، همچنین محله ی مخروبه ای وجود دارد که حکایت از قدمت تاریخی این روستا دارد.

بنیان گزار روستای زمان آباد ، زمان خان است که پل معروف زمان خان را در نزدیکی سامان در استان چهارمحال و بختیاری ساخته است .زمان خان دراین محل قنات معروف به زمان خان را حفر می کند و باغداری و کشاورزی را درزملن آباد رونق می بخشد و قلعه زمان آباد را بنیان می نهد و کشاورزانی دراین محل ساکن میگردند و روستای زمان آباد شکل می گیرد.

محصولات کشاورزی زمان آباد عبارتند از : جو، گندم ، حبوبات و یونجه

در زمان آباد قلعه ای مخروبه وجود دارد که قسمتی از یک برج دیده بانی آن بر پا میباشد و از تاریخ این دیار حکایت دارد و زمان آن مشخص نیست ، معروف است زمان خان آرا ساخته است ، درب این قلعه از چوب گردو ساخته شده است و درمیان قلعه به زمین افتاده است ،گویند چوب این درب را از شاهرا آورده اند .

این قلعه دارای یک باب حمام عمومی نیز بوده که با سنگ و ساروج ساخته بودند و همچنین چندین منزل جدای از هم بوده که سکنه زمان آباد درآن زندگی میکرده اند .